Značajnost i inovativnost projekta

Uz uvažavanje postojećih spoznaja u oplemenjivanju pšenice postoje određene proturječnosti da istovremeno oplemenjivanje na više ciljanih svojstava može voditi k ostvarenju značajne genetske dobiti. Pa ipak, kako bi postao uspješan i široko zastupljen, kultivar pšenice mora imati što veći broj pozitivnih svojstava, a što manji broj onih negativnih. U praktičnom oplemenjivanju nije problematično poboljšati svojstvo per se, no u uvjetima snažne tržišne konkurencije čak i mali iskorak s drugim sekundarnim svojstvima može osigurati veliku prednost na tržištu. Izazov nam je istraživati mogućnosti intenzivne fenotipizacije najvažnijih svojstava poput prinosa zrna, NUE, kvalitete i biotskog stresa s ciljem identifikacije mogućih „uskih grla“ u praktičnom oplemenjivanju i određivanja praktičnih granica genetskog progresa u uvjetima jugoistočne Europe. Tim više, jer nema velik broj objavljenih znanstvenih istraživanja koji pristupaju problemu povećanja genetskog potencijala prinosa kroz sinergijski pristup i upotrebu funkcionalnih markera. Očekujemo da ćemo razviti istraživačku i stručnu platformu za budući znanstveni rad u Hrvatskoj i uključenje u europsko znanstveno okruženje kako bi istraživanja s nacionalne razine postala vidljivija te na korist zajednici poljoprivrednika i poljoprivrednih poduzetnika.