O projektu

Današnji i budući zahtjevi za pšenicom u svijetu zahtijevaju korištenje niza novih pristupa u povećanju prinosa pšenice kako u svijetu tako i u regiji. Najizravnije i najočitije rješenje za ove izazove je kroz povećanje produktivnosti usvajanjem germplazme pšenice povećanog  genetskog potencijala rodnosti i adaptabilnosti u različitim proizvodnim uvjetima.

Glavni ciljevi ovog projektnog prijedloga su:

-fenotipizacija i karakterizacija elitne germplazme pšenice iz regije za najvažnija agronomska svojstva i svojstva kvalitete, svojstva vezanih uz NUE (nitrogen use efficiency), te tolerantnosti na najvažnije (a) biotske stresove kao što su fuzarijska palež klasa i neodgovarajući režim dušične gnojidbe u različitim proizvodnim uvjetima,

-genotipizirati odabranu germplazmu pšenice na poznate funkcionalne DNA markere,

-identificirati superiorne genotipove pšenice koji će se koristiti u razvoju mapirajućih i oplemenjivačkih populacija za buduća istraživanja i oplemenjivački rad kako bi se osigurala buduća dobit od oplemenjivanja i gospodarska korist za proizvođače pšenice u Hrvatskoj.

-razviti strategiju prema modelu temeljenom na analizi interakciji genotip*okolina (GEI) s ciljem povećanja učinkovitost programa selekcije i oplemenjivanja pšenice.